അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര
സന്തോഷമുള്ള രോഗികൾ

1600000 +

സന്തോഷമുള്ള രോഗികൾ
പ്രത്യേകതകൾ

2300 +

വിദഗ്ദ്ധർ
ആശുപത്രി എണ്ണം

17

ആശുപത്രികൾ
ലൊക്കേഷൻ

12

ലൊക്കേഷനുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ

മുഹമ്മദ് ഹമീദ് ഷഫീഖ് ഡോ
ഡോ. മൊഹമ്മദ് ഹമീദ്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സർജ്.)..

യൂറോളജി..

16 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

ഡോ.എച്ച്.ഇ.പരാഞ്ജ്പെ
ഡോ. എച്ച്‌ഇ പരഞ്ജ്പി..

MD (OBS &GYN), DGO..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

45 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ. കേത്കി കുൽക്കർണി
ഡോ. കേത്കി കുൽക്ക..

MBBS, MD (OB&Gynae)..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

23 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ശിവരാജ് ഇങ്കോളെ ഡോ
ഡോ. ശിവരാജ് ഇംഗ്..

എംബിബിഎസ്, ഡിഎൻബി (റേഡിയോളജി..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

18 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ. ദീപക് ദേശായി
ഡോ. ദീപക് ദേശായി..

MBBS, MS, DORL..

ഇഎൻടി, തല, കഴുത്ത് എസ്.

21 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

ഡോ. മിലോണി ഗഡോയ
ഡോ. മിലോണി ഗാഡോ..

എംബിബിഎസ്, ഡിഎൻബി..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

15 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

അമിത് ശോഭവത്, ഡോ
ഡോ. അമിത് ശോഭ..

MBBS, DNB (ജനറൽ എം..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

22 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ.നിനാദ് ശരദ് മുലേ
ഡോ. നിനാദ് ഷാര..

BDS, MDS..

ഡെന്റൽ ആൻഡ് മാക്സില്ലോഫ..

9 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ. ഭവിക് സഗ്ലാനി
ഡോ. ഭവിക് സാഗ്ൽ..

എംബിബിഎസ്, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം..

എൻഡോക്രൈനോളജി..

6 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

രവീന്ദ്ര ഹോഡാർക്കർ ഡോ
ഡോ. രവീന്ദ്ര ഹോ..

MS, MCH (Uro), DNB (..

യൂറോളജി..

37 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഉത്കർഷ് പ്രഭാകർ പവാർ ഡോ
ഡോ. ഉത്കർഷ് പ്ര..

MBBS, MS, DNB..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

5 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ. ബിശ്വജീത് നായിഡു
ഡോ. ബിശ്വജീത് എൻ.

ഓർത്തോപീഡിക്‌സിൽ എംഎസ്, എം.

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

27 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ. മുഗ്ധ അഗർവാൾ
ഡോ. മുഗ്ധ അഗർ..

MBBS, Dip. ഒബ് & ഗൈന..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

30 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

ഡോ. മഞ്ജുള ബാഗ്ഡി
ഡോ. മഞ്ജുള ബാഗ്..

എംബിബിഎസ്, ഡിജിഒ..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

45 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

സുബോധ് സിരൂർ ഡോ
ഡോ. സുബോധ് സിരു..

MBBS, DDV, DNB..

ഡെർമറ്റോളജി..

35 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

ഡോ. നീത ശർമ്മ
ഡോ. നീത ശർമ്മ..

MBBS, DO (Ophthal), ..

ഒഫ്താൽമോളജി..

31 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ. രാജ് അഗർബത്തിവാല
ഡോ. രാജ് അഗർബത്ത്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

ന്യൂറോളജിയും ന്യൂറോയും..

22 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ.ശ്രുതി ശർമ്മ
ഡോ. ശ്രുതി ഷാർ..

MBBS,MS(ENT)..

ഇഎൻടി..

15 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

സുമീത് പരഞ്ജ്‌പെ ഡോ
ഡോ. സുമീത് പാറ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ഗൈനാക്), ഫെൽ..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

14 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ. കൗസ്തുഭ് ദുർവേ
ഡോ. കൗസ്തുഭ് ഡു..

എംഎസ് (ഓർത്തോ), എംആർസിഎസ്, ഡി..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

11 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ. ഡെബ്രാജ് ഷോം
ഡോ. ദേബ്രാജ് ഷോം..

MBBS, MD, DO, DNB, F..

കോസ്മെറ്റിക് ശസ്ത്രക്രിയ..

9 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ. സഞ്ജയ് ബോറുഡെ
ഡോ. സഞ്ജയ് ബോറു..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

ജനറൽ സർജറി..

40 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

പാർത്ഥോ ബക്ഷി ഡോ
ഡോ. പാർത്ഥോ ബക്സ്..

MBBS, DOMS, DNB (Oph..

ഒഫ്താൽമോളജി..

19 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

അഭിഷേക് ഷാ ഡോ
ഡോ. അഭിഷേക് ഷ്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

യൂറോളജി..

15 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ. അപർണ ഗോവിൽ ഭാസ്‌കർ
ഡോ. അപർണ ഗോവി..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

ബരിയാട്രിക് സർജറി/ജി..

21 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

നിഖിൽ ദയാനന്ദ് ബൽജേക്കർ
നിഖിൽ ദയാനന്ദ്..

എംബിബിഎസ്, എംസിപിഎസ്, എം...

എൻഡോക്രൈനോളജി..

34 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

അൽമാസ് ഖാൻ ഡോ
ഡോ. അൽമാസ് ഖാൻ..

MBBS, DNB,FMAS..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

5 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

അമോൽ വാഗ് ഡോ
ഡോ. അമോൽ വാഗ്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

ജനറൽ സർജറി..

22 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

ഡോ.നീതാ നായർ
ഡോ. നീതാ നായർ..

DNB(GEN SURG), MRCS(..

ഓങ്കോളജി..

20 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

ഡോ. ധ്രുമിൻ സംഗോയ്
ഡോ. ധ്രുമിൻ സാൻ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ഓർത്തോ), എംആർ..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

12 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

ഡോ. പ്രജ്ഞോത് ജഗ്താപ്
ഡോ. പ്രജ്യോത് ജഗ്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ഓർത്തോപീഡി..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

18 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ. ഷുൽമിത് വൈദ്യ
ഡോ. ഷുൽമിത് വൈ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

ജനറൽ സർജറി..

22 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

സഞ്ജയ് അല്ലെ ഡോ
ഡോ. സഞ്ജയ് അല്ലെ..

MBBS, D.ORTHO..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

14 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

ഡോ. ഡിംപിൾ ചുഡ്ഗർ
ഡോ. ഡിംപിൾ ചുഡ്..

MBBS, MD (Ob & Gynae..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

24 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ.മീന ഗെയ്ക്വാദ്
ഡോ. മീന ഗൈക്വ്..

MBBS, MS (ENT)..

ഇഎൻടി..

8 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഫഹദ് ഷെയ്ഖ് ഡോ
ഡോ. ഫഹദ് ഷെയ്ക്ക്..

എംബിബിഎസ്, ഡിഎൻബി (ജനറൽ മെഡിക്..

ഓങ്കോളജി..

13 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

ഡോ. ചിരാഗ് പട്ടേൽ
ഡോ. ചിരാഗ് പട്ടേ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ഓർത്തോപീഡി..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

20 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

അമിത് ഗ്രോവർ ഡോ
ഡോ. അമിത് ഗ്രോവർ..

MBBS,MS(ഓർത്തോ).DNB(O..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

11 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

അങ്കിത് ജെയിൻ ഡോ
ഡോ. അങ്കിത് ജെയിൻ..

MBBS, MS (ENT)..

ഇഎൻടി..

14 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

ഡോ.അങ്കിത സേത്ത്
ഡോ. അങ്കിത സേത്ത്..

എംബിബിഎസ്, ഡിഡിവി..

ഡെർമറ്റോളജി..

14 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

ജിതേന്ദ്ര സഖ്രാനി ഡോ
ഡോ. ജിതേന്ദ്ര സാ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

യൂറോളജി..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

ഡോ. മൃൺമയീ മുകുന്ദ് ഗാനോജെ
ഡോ. മൃൺമയി എം.

MBBS, MD (Dermatolog..

ഡെർമറ്റോളജി..

7 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ദിലീപ് രാജ്പാൽ ഡോ
ഡോ. ദിലീപ് രാജ്പ..

MS, MAIS, FICS (USA)..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

15 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ. ധീരജ് സോനവാനെ
ഡോ. ധീരജ് സോന..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ഓർത്തോപീഡി..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

19 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

ലക്ഷ്മൺ സാൽവെ ഡോ
ഡോ.ലക്ഷ്മൺ സാ..

എംഎസ് (ജനറൽ സർജറി)..

യൂറോളജി..

12 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ. പ്രവീൺ ഗോറെ
ഡോ. പ്രവീൺ ഗോർ..

MBBS, DNB (ജനറൽ എസ്..

യൂറോളജി..

17 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഡോ.അയൂബ് സിദ്ദിഖി
ഡോ.അയൂബ് സിദ്ദിഖ്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

യൂറോളജി..

31 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

വിനയ്കുമാർ താടി ഡോ
ഡോ. വിനയ്കുമാർ..

MBBS, MS, DNB..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

11 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-താർഡിയോ

നസ്രീൻ ഗീതെ ഡോ
ഡോ. നസ്രീൻ ഗിറ്റ്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

യൂറോളജി..

17 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

പ്രശാന്ത് മുള്ളർപടൻ ഡോ
ഡോ. പ്രശാന്ത് മു..

MBBS, MS, FRCS..

ഓങ്കോളജി/സർജിക്കൽ ഓൺ..

29 വർഷത്തെ അനുഭവം

മുംബൈ-ചെമ്പൂർ

ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ

അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയുടെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയിൽ മാത്രമായി നടത്തുന്ന വളരെ സവിശേഷവും അസാധാരണവുമായ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, വിപുലമായ ശസ്ത്രക്രിയാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സംസാരിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സംസാരിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ

കണ്പോളര് ശസ്ത്രക്രിയ
പൊതുവായ

കണ്പോളര് ശസ്ത്രക്രിയ

ബ്ലെഫറോപ്ലാസ്റ്റി, പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് കണ്പോളകളുടെ ശസ്ത്രക്രിയ, r

സ്തനതിന്റ വലിപ്പ വർദ്ധന
പൊതുവായ

സ്തനതിന്റ വലിപ്പ വർദ്ധന

വലിപ്പം കൂട്ടുകയും സ്ത്രീയുടെ സ്തനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു

നിങ്ങളുടെ മൂത്രസഞ്ചി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള 10 നുറുങ്ങുകൾ
പൊതുവായ

നിങ്ങളുടെ മൂത്രസഞ്ചി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള 10 നുറുങ്ങുകൾ

ആളുകൾ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ മൂത്രാശയ ആരോഗ്യം, എന്നാൽ ഈവ്

അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയെക്കുറിച്ച്

ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന നിലയിൽ, അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ഒരു വലിയ ആശുപത്രിയുടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളോടും കൂടിയതും എന്നാൽ സൗഹൃദപരവും കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ സൌകര്യത്തിൽ വിദഗ്ധവും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മെ അദ്വിതീയമാക്കുന്നത്.

ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഡൽഹി, ഗുരുഗ്രാം, ഗ്വാളിയോർ, ഹൈദരാബാദ്, ജയ്പൂർ, കാൺപൂർ, മുംബൈ, നോയിഡ, പട്‌ന, പൂനെ എന്നീ 17 നഗരങ്ങളിലായി 12 കേന്ദ്രങ്ങൾ, മികച്ച ക്ലിനിക്കൽ ഫലങ്ങളോടെ 2,50,000-ത്തിലധികം വിജയകരമായ ശസ്ത്രക്രിയകളും 2,300-ലധികം പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരും. , അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ആശുപത്രികൾ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തുടരുന്നു..

കൂടുതൽ വായിക്കുക..
പൂർത്തിയായി

നിങ്ങളുടെ പ്രവേശനം മുതൽ പുറത്തുകടക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണമായ സഹായം

മുറിക്കൽ

നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ

കെയർ

വ്യക്തിഗത പരിചരണം

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

ഡോക്ടറെ കുറിച്ച്

നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾ

നിയമനംബുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്