അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര
സന്തോഷമുള്ള രോഗികൾ

1600000 +

സന്തോഷമുള്ള രോഗികൾ
പ്രത്യേകതകൾ

2300 +

വിദഗ്ദ്ധർ
ആശുപത്രി എണ്ണം

17

ആശുപത്രികൾ
ലൊക്കേഷൻ

12

ലൊക്കേഷനുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ

പ്രിയങ്ക ഗുപ്ത ഡോ
ഡോ. പ്രിയങ്ക ഗു..

എംബിബിഎസ്, എംഡി..

..

18 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ജയ്‌സോം ചോപ്ര ഡോ
ഡോ. ജെയ്‌സോം ചോപ്പ്..

MBBS, MS, FRCS..

വാസ്കുലർ സർജറി..

38 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

അവിജിത് എസ് യാദവ് ഡോ
ഡോ. അവിജിത് എസ് വൈ..

MBBS, MD - പീഡിയാറ്റർ..

പീഡിയാട്രിക്സും നിയോൺ..

6 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ഡോ മെഹക് മഹേശ്വരി
ഡോ മെഹക് മഹേഷ്..

DNB,MS,MBBS..

ഇഎൻടി, തല, കഴുത്ത് എസ്.

7 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ഡോ. ശ്വേത വർമ
ഡോ. ശ്വേത വെർം..

എംബിബിഎസ്, ഡിഎൻബി..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

9 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ഡോ. ചിരാഗ് അറോറ
ഡോ. ചിരാഗ് ആരോർ..

MBBS, MS (ORTHO)..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സും ട്രാ..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ഡോ സുമിത് ബൻസാൽ
ഡോ സുമിത് ബൻസാൽ..

MBBS, MS,MCH..

യൂറോളജി..

7 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ഡോ. അർണബ് മൊഹന്തി
ഡോ. അർണാബ് മോഹൻ..

MBBS, DNB, FRCS..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

14 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ഡോ.സൽമാൻ ദുറാനി
ഡോ. സൽമാൻ ദുർ..

MBBS, DNB (ഓർത്തോപ്പ്..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സും ട്രാ..

15 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

വന്ദിത ശർമ്മ ഡോ
ഡോ. വന്ദിതാ ഷാ..

എംഡി, എംബിബിഎസ്..

ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ..

29 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ഡോ.പങ്കജ് മേത്ത
ഡോ. പങ്കജ് മേത്ത്..

എംബിബിഎസ്, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ചി..

പീഡിയാട്രിക്സും നിയോൺ..

9 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ഡോ ദൈപയൻ ഘോഷ്
ഡോ ദൈപയൻ ഘോ..

MBBS, DNB, FMAS, FIA..

ബാരിയാട്രിക് സർജറി..

9 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ഡോ. സുർഭി ഗുപ്ത
ഡോ. സുർഭി ഗുപ്ത്..

MBBS,MS,DNB..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

13 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

യുഗൽ കർഖൂർ ഡോ
ഡോ. യുഗൽ കാർഖ്..

MBBS,MS,DNB..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സും ട്രാ..

6 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ഡോ സൗരഭ് ജിൻഡാൽ
ഡോ സൗരഭ് ജിന്ദ്..

എംബിബിഎസ്, ഡിഎൻബി..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

9 പ്ലസ് വർഷത്തെ പരിചയം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ഡോ. ഷർമിള ഛബ്ര
ഡോ. ഷർമിള സി.എച്ച്.

എംബിബിഎസ്, എംഡി..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

19 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ഡോ. ഹേമന്ത് ഗാന്ധി
ഡോ. ഹേമന്ത് ഗാണ്ട്..

MBBS, MD, DM (കാർഡിയോ..

കാർഡിയോളജി..

13 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

രത്നവ് രത്തൻ ഡോ
ഡോ. രത്നവ് രത..

MBBS, MS, DNB..

പീഡിയാട്രിക് സർജറി..

9 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

വിജയ് മിത്തൽ ഡോ
ഡോ. വിജയ് മിത്ത..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ്..

പീഡിയാട്രിക് സർജറി..

17 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

വികാസ് കതൂരിയ ഡോ
ഡോ. വികാസ് കത്തു..

MBBS,MS,M.CH..

ന്യൂറോളജിയും ന്യൂറോയും..

19 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ഡോ. ഹേമ കപൂർ
ഡോ. ഹേമ കപൂർ..

MBBS,MS..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

16 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

അൻഷുമാൻ മദൻ ഡോ
ഡോ. അൻഷുമാൻ മാ..

MBBS, MS, MRCS (UK) ..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

14 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ഡോ ഗൗരവ് അറോറ
ഡോ ഗൗരവ് അറോറ..

MBBS, MS ഓർത്തോപീഡിക്..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

12 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ശലഭ് അഗർവാൾ ഡോ
ഡോ. ശലഭ് അഗ്ര..

MBBS,MS,DNB..

യൂറോളജി..

13 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

താഹിർ ഹുസൈൻ ഡോ
ഡോ. താഹിർ ഹുസ്സ..

MBBS,MS..

ഇഎൻടി, തല, കഴുത്ത് എസ്.

9 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗുരുഗ്രാം-സെക്ടർ 8

ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ

അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയുടെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയിൽ മാത്രമായി നടത്തുന്ന വളരെ സവിശേഷവും അസാധാരണവുമായ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, വിപുലമായ ശസ്ത്രക്രിയാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സംസാരിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സംസാരിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ

കണ്പോളര് ശസ്ത്രക്രിയ
പൊതുവായ

കണ്പോളര് ശസ്ത്രക്രിയ

ബ്ലെഫറോപ്ലാസ്റ്റി, പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് കണ്പോളകളുടെ ശസ്ത്രക്രിയ, r

സ്തനതിന്റ വലിപ്പ വർദ്ധന
പൊതുവായ

സ്തനതിന്റ വലിപ്പ വർദ്ധന

വലിപ്പം കൂട്ടുകയും സ്ത്രീയുടെ സ്തനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു

നിങ്ങളുടെ മൂത്രസഞ്ചി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള 10 നുറുങ്ങുകൾ
പൊതുവായ

നിങ്ങളുടെ മൂത്രസഞ്ചി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള 10 നുറുങ്ങുകൾ

ആളുകൾ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ മൂത്രാശയ ആരോഗ്യം, എന്നാൽ ഈവ്

അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയെക്കുറിച്ച്

ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന നിലയിൽ, അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ഒരു വലിയ ആശുപത്രിയുടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളോടും കൂടിയതും എന്നാൽ സൗഹൃദപരവും കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ സൌകര്യത്തിൽ വിദഗ്ധവും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മെ അദ്വിതീയമാക്കുന്നത്.

ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഡൽഹി, ഗുരുഗ്രാം, ഗ്വാളിയോർ, ഹൈദരാബാദ്, ജയ്പൂർ, കാൺപൂർ, മുംബൈ, നോയിഡ, പട്‌ന, പൂനെ എന്നീ 17 നഗരങ്ങളിലായി 12 കേന്ദ്രങ്ങൾ, മികച്ച ക്ലിനിക്കൽ ഫലങ്ങളോടെ 2,50,000-ത്തിലധികം വിജയകരമായ ശസ്ത്രക്രിയകളും 2,300-ലധികം പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരും. , അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ആശുപത്രികൾ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തുടരുന്നു..

കൂടുതൽ വായിക്കുക..
പൂർത്തിയായി

നിങ്ങളുടെ പ്രവേശനം മുതൽ പുറത്തുകടക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണമായ സഹായം

മുറിക്കൽ

നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ

കെയർ

വ്യക്തിഗത പരിചരണം

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

ഡോക്ടറെ കുറിച്ച്

നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾ

നിയമനംബുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്