അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര
സന്തോഷമുള്ള രോഗികൾ

1600000 +

സന്തോഷമുള്ള രോഗികൾ
പ്രത്യേകതകൾ

2300 +

വിദഗ്ദ്ധർ
ആശുപത്രി എണ്ണം

17

ആശുപത്രികൾ
ലൊക്കേഷൻ

12

ലൊക്കേഷനുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ

പ്രിയങ്ക സിംഗ് ഡോ
ഡോ. പ്രിയങ്ക സി..

എംബിബിഎസ്, എംഡി..

സൈക്യാട്രി..

8 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ എ പി സിംഗ്
ഡോ എ പി സിംഗ്..

MBBS,DLO..

ഇഎൻടി, തല, കഴുത്ത് എസ്.

14 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ.അരുൺ ഖണ്ഡൂരി
ഡോ. അരുൺ ഖണ്ഡു..

എംബിബിഎസ്, എംഡി (ജനറൽ മെഡ്),..

ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി..

36 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ. ആശിഷ് കുമാർ ഗുപ്ത
ഡോ. ആശിഷ് കും..

MBBS, MS, MCH ഇൻ ന്യൂ..

ജനറൽ സർജറി & നെ..

11 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ.ശിവൻഷു മിശ്ര
ഡോ. ശിവാംശു എം..

MBBS, MS, FNB, FAIS, ..

ജനറൽ സർജറി..

15 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

സുബൈർ സർക്കാർ ഡോ
ഡോ. സുബൈർ സാർക്ക്..

NEUR ലെ MBBS, MD, DM..

ന്യൂറോളജി..

8 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ. സഞ്ജീവ് കുമാർ
ഡോ. സഞ്ജീവ് കും..

MBBS,MS..

ഇഎൻടി, തല, കഴുത്ത് എസ്.

34 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഭരത് മെഹ്‌റോത്ര ഡോ
ഡോ. ഭരത് മെഹർ..

എംബിബിഎസ്, എംഡി..

പൾമണോളജി..

20 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ. അചിന്ത ശർമ്മ
ഡോ. അചിന്ത്യ ഷ്..

MBBS, MS, Mch..

വാസ്കുലർ സർജറി..

7 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

രോഹിത് നാഥ് ഡോ
ഡോ. രോഹിത് നാഥ്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ഓർത്തോപീഡി..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

14 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ. മൊഹമ്മദ് ഷാഹിദ്
ഡോ. മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ്..

എംഡി (മെഡിസിൻ), ഡിഎംആർ..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

17 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

സന്ദീപ് കത്യാർ ഡോ
ഡോ. സന്ദീപ് കാറ്റ്..

DNB (റെസ്പിറേറ്ററി മെഡ്..

പൾമണോളജി..

7 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ.ആർ.പി.എസ്.ഭരദ്വാജ്
ഡോ. ആർപിഎസ് ഭരദ്..

എംഡി, ഡിഎം (കാർഡിയോളജി..

കാർഡിയോളജി..

33 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ. അലോക് ഗുപ്ത
ഡോ. അലോക് ഗുപ്ത..

എംഡി (ജനറൽ മെഡിസിൻ), ഡി.

ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി..

33 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ. മൊഹമ്മദ് സുഹെൽ
ഡോ. മൊഹമ്മദ് സുഹേൽ..

എംഎസ് (ജനറൽ സർജറി..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

16 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

വിനീത് സിംഗ് സോംവംശി ഡോ
ഡോ. വിനീത് സിംഗ്..

M.CH, മാസ്റ്റർ ഓഫ് സർജ്..

യൂറോളജി..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ. അഞ്ജലി തിവാരി
ഡോ. അഞ്ജലി തിവ..

പോഷകാഹാരത്തിൽ MSC ..

ഭക്ഷണക്രമവും പോഷകാഹാരവും..

7 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ആഷിഷ് കുമാർ മിശ്ര ഡോ
ഡോ. ആശിഷ് കുമ..

MPT (ഓർത്തോ)..

ഫിസിയോതെറാപ്പിയും റീ..

20 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

മാനവ് ലൂത്ര ഡോ
ഡോ. മാനവ് ലൂഥർ..

എംഎസ് (ഓർത്തോ)..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

16 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

അതിഷ് കുണ്ടു ഡോ
ഡോ. അതിഷ് കുണ്ടു..

BDS, MDS, FHNS (Fell..

സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജി..

8 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ. അങ്കുർ ഗുപ്ത
ഡോ. അങ്കുർ ഗുപ്ത..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ്..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

18 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഗ aura രവ് ഗുപ്ത ഡോ
ഡോ. ഗൗരവ് ഗുപ്ത്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ഓർത്തോപീഡി..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

8 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ. വൈഭവ് ഗുപ്ത
ഡോ. വൈഭവ് ഗുപ്പ്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

8 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

സിദ്ധാർത്ഥ് മിശ്ര ഡോ
ഡോ. സിദ്ധാർത്ഥ് എം.

എംബിബിഎസ്, എംഎസ്..

ജനറലും ലാപ്രോസ്കും..

6 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ. റീത്ത മിത്തൽ
ഡോ. റീത്ത മിത്തൽ..

MS (OBG)..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

36 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ ശിഖ ഭാർഗവ
ഡോ ശിഖ ഭാർഗ്..

MBBS,MS..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

18 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ.നിഖത് സിദ്ദിഖി
ഡോ. നിഖത് സിദ്ദ്..

MS (OBG)..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഡോ.മായങ്ക് പോർവാൾ
ഡോ. മായങ്ക് പോർവ്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

ജനറൽ സർജറി..

16 വർഷത്തെ അനുഭവം

കാൺപൂർ-ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ

അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയുടെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയിൽ മാത്രമായി നടത്തുന്ന വളരെ സവിശേഷവും അസാധാരണവുമായ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, വിപുലമായ ശസ്ത്രക്രിയാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സംസാരിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സംസാരിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ

കണ്പോളര് ശസ്ത്രക്രിയ
പൊതുവായ

കണ്പോളര് ശസ്ത്രക്രിയ

ബ്ലെഫറോപ്ലാസ്റ്റി, പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് കണ്പോളകളുടെ ശസ്ത്രക്രിയ, r

സ്തനതിന്റ വലിപ്പ വർദ്ധന
പൊതുവായ

സ്തനതിന്റ വലിപ്പ വർദ്ധന

വലിപ്പം കൂട്ടുകയും സ്ത്രീയുടെ സ്തനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു

നിങ്ങളുടെ മൂത്രസഞ്ചി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള 10 നുറുങ്ങുകൾ
പൊതുവായ

നിങ്ങളുടെ മൂത്രസഞ്ചി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള 10 നുറുങ്ങുകൾ

ആളുകൾ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ മൂത്രാശയ ആരോഗ്യം, എന്നാൽ ഈവ്

അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയെക്കുറിച്ച്

ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന നിലയിൽ, അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ഒരു വലിയ ആശുപത്രിയുടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളോടും കൂടിയതും എന്നാൽ സൗഹൃദപരവും കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ സൌകര്യത്തിൽ വിദഗ്ധവും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മെ അദ്വിതീയമാക്കുന്നത്.

ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഡൽഹി, ഗുരുഗ്രാം, ഗ്വാളിയോർ, ഹൈദരാബാദ്, ജയ്പൂർ, കാൺപൂർ, മുംബൈ, നോയിഡ, പട്‌ന, പൂനെ എന്നീ 17 നഗരങ്ങളിലായി 12 കേന്ദ്രങ്ങൾ, മികച്ച ക്ലിനിക്കൽ ഫലങ്ങളോടെ 2,50,000-ത്തിലധികം വിജയകരമായ ശസ്ത്രക്രിയകളും 2,300-ലധികം പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരും. , അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ആശുപത്രികൾ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തുടരുന്നു..

കൂടുതൽ വായിക്കുക..
പൂർത്തിയായി

നിങ്ങളുടെ പ്രവേശനം മുതൽ പുറത്തുകടക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണമായ സഹായം

മുറിക്കൽ

നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ

കെയർ

വ്യക്തിഗത പരിചരണം

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

ഡോക്ടറെ കുറിച്ച്

നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾ

നിയമനംബുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്