അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര
സന്തോഷമുള്ള രോഗികൾ

1600000 +

സന്തോഷമുള്ള രോഗികൾ
പ്രത്യേകതകൾ

2300 +

വിദഗ്ദ്ധർ
ആശുപത്രി എണ്ണം

17

ആശുപത്രികൾ
ലൊക്കേഷൻ

12

ലൊക്കേഷനുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ

ഡോ. ശേഷഗിരി റാവു ദാമേര
ഡോ. ശേഷഗിരി രാ..

MBBS, MD, DM (കാർഡിയോ..

കാർഡിയോളജി..

35 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്-അമീർപേട്ട്

ഡോ ലക്ഷ്മി ഗോദാവർത്തി
ഡോ ലക്ഷ്മി ഗോദ..

എംബിബിഎസ് ഡിഎൻബി..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

18 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

ഡോ.പവൻകുമാർ ജി
ഡോ.പവൻകുമാർ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ഓർത്തോപീഡി..

ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ..

13 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

രാധികാ ശർമ്മ ഡോ
ഡോ. രാധിക ഷാ..

എംബിബിഎസ്, എംഡി (റെസ്പിറേറ്റർ..

പൾമണോളജി..

13 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

ഡോ. വർഷ കിരൺ
ഡോ. വർഷ കിറോ..

എംഡി, ഡിഎം..

കാർഡിയോളജി..

15 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

ഡോ വീരേന്ദ്ര മുദ്‌നൂർ
ഡോ വീരേന്ദ്ര മു..

MBBS, MS.ഓർത്തോപീഡിക്..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

13 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

ഡോ.സുദർശൻ രാജ് സി.
ഡോ. സുദർശൻ..

DNB, DCH, MBBS..

പീഡിയാട്രിക്സും നിയോൺ..

25 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്-പാരഡൈസ് സർക്കിൾ

കാതി ശ്രീനാഥ് ഡോ
ഡോ. കതി ശ്രീന..

എം.സി.എച്ച്. എംഎസ്, എംബിബിഎസ്..

പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്-പാരഡൈസ് സർക്കിൾ

ഡോ. പ്രിയങ്ക ഗുപ്ത ബൻസാൽ
ഡോ. പ്രിയങ്ക ഗു..

MBBS, MS, MRCOG, FIC..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

6 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്-അമീർപേട്ട്

ഡോ സഞ്ജയ് ലച്ചംസെട്ടി
ഡോ സഞ്ജയ് ലാച്ച്..

എംബിബിഎസ് എംഡി..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

ഡോ സിംഗപ്പൂർ അലക്യ
ഡോ സിംഗപ്പൂർ അൽ..

MBBS, DDVL, FAM..

ഡെർമറ്റോളജി..

6 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

ശ്രീമതി വി കൃഷ്ണ ദീപിക
ശ്രീമതി വി കൃഷ്ണ ഡി..

എം.എസ്‌സി..

ഭക്ഷണക്രമവും പോഷകാഹാരവും..

4 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

ഗീതിക വകതി ഡോ
ഡോ. ഗീതിക വാ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

ജനറൽ സർജറി..

8 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

ഡോ.എൽ.കിരൺകുമാർ റെഡ്ഡി
ഡോ.എൽ.കിരൺ കു..

MBBS, MD, DM (കാർഡിയോ..

ജനറൽ മെഡിസിൻ..

5+ വർഷത്തെ പരിചയം

ഹൈദരാബാദ്-അമീർപേട്ട്

ഡോ. സഞ്ജീവ് റാവു കെ
ഡോ. സഞ്ജീവ് റാവു..

MBBS,DRNB (വാസ്കുലർ)..

വാസ്കുലർ സർജറി..

13 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

മിസ്. മേഘ ജെയിൻ
മിസ്. മേഘ ജെയിൻ..

ബാച്ചിലർ ഓഫ് സൈക്കളോ..

മനഃശാസ്ത്രം..

4 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

ഡോ.പ്രപ്പുല്ല ചന്ദ്ര ദാവുലൂരി
ഡോ. പ്രപ്പുല്ല സി.എച്ച്.

എംബിബിഎസ്, എംഡി..

പൾമണോളജി..

5 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്-അമീർപേട്ട്

ഡോ ഗുരു പ്രസാദ് റെഡ്ഡി
ഡോ ഗുരു പ്രസാദ്..

MBBS, MS, MCH, ISAPS..

പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി..

5 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

ഡോ. പ്രിയങ്ക് സലേച്ച
ഡോ. പ്രിയങ്ക് സാൽ..

MS, DNB..

യൂറോളജി..

4 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

ഡോ.പർവേസ് അൻസാരി
ഡോ. പർവേസ് അൻസ..

എംബിബിഎസ്; DNB (GEN..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

12 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

ഡോ.ശ്രീധർ മുസ്ത്യാല
ഡോ. ശ്രീധർ മുസ്..

എംബിബിഎസ്..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സും ട്രാ..

11 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്-അമീർപേട്ട്

ഡോ.ദാസരി പ്രസാദ റാവു
ഡോ. ദാസരി പ്രസ്..

MBBS,MS,M.Ch..

ഇടപെടലും സി..

49 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്-അമീർപേട്ട്

ഡോ. കിരൺ മച്ചാ
ഡോ. കിരൺ മച്ചാ..

എംബിബിഎസ്, പോസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്-അമീർപേട്ട്

നവീൻ ചന്ദർ റെഡ്ഡി മാർത്ത ഡോ
ഡോ. നവീൻ ചാൻ..

MBBS, D'Ortho, DNB..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സും ട്രാ..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്-അമീർപേട്ട്

ചിന്നയ പരിമി ഡോ
ഡോ. ചിന്നയ പാ..

എംബിബിഎസ്, എഫ്എസിഎസ്..

ജനറൽ സർജറി..

20 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

ഡോ.ജി.രമേശ് ബാബു
ഡോ. ജി. രമേഷ്..

എംഎസ്, എംബിബിഎസ്..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

25 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്-പാരഡൈസ് സർക്കിൾ

സുധീർ ചലസാനി ഡോ
ഡോ. സുധീർ ചൽ..

എംബിബിഎസ്, എംഡി (ജനറൽ മി..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

14 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

ഡോ.മുഹമ്മദ് നസീറുദ്ദീൻ
ഡോ. മുഹമ്മദ് നാ..

MBBS, MS (ENT)..

ഇഎൻടി, തല, കഴുത്ത് എസ്.

8 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഹൈദരാബാദ്- കൊണ്ടാപൂർ

ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ

അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയുടെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയിൽ മാത്രമായി നടത്തുന്ന വളരെ സവിശേഷവും അസാധാരണവുമായ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, വിപുലമായ ശസ്ത്രക്രിയാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സംസാരിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സംസാരിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ

കണ്പോളര് ശസ്ത്രക്രിയ
പൊതുവായ

കണ്പോളര് ശസ്ത്രക്രിയ

ബ്ലെഫറോപ്ലാസ്റ്റി, പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് കണ്പോളകളുടെ ശസ്ത്രക്രിയ, r

സ്തനതിന്റ വലിപ്പ വർദ്ധന
പൊതുവായ

സ്തനതിന്റ വലിപ്പ വർദ്ധന

വലിപ്പം കൂട്ടുകയും സ്ത്രീയുടെ സ്തനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു

നിങ്ങളുടെ മൂത്രസഞ്ചി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള 10 നുറുങ്ങുകൾ
പൊതുവായ

നിങ്ങളുടെ മൂത്രസഞ്ചി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള 10 നുറുങ്ങുകൾ

ആളുകൾ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ മൂത്രാശയ ആരോഗ്യം, എന്നാൽ ഈവ്

അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയെക്കുറിച്ച്

ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന നിലയിൽ, അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ഒരു വലിയ ആശുപത്രിയുടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളോടും കൂടിയതും എന്നാൽ സൗഹൃദപരവും കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ സൌകര്യത്തിൽ വിദഗ്ധവും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മെ അദ്വിതീയമാക്കുന്നത്.

ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഡൽഹി, ഗുരുഗ്രാം, ഗ്വാളിയോർ, ഹൈദരാബാദ്, ജയ്പൂർ, കാൺപൂർ, മുംബൈ, നോയിഡ, പട്‌ന, പൂനെ എന്നീ 17 നഗരങ്ങളിലായി 12 കേന്ദ്രങ്ങൾ, മികച്ച ക്ലിനിക്കൽ ഫലങ്ങളോടെ 2,50,000-ത്തിലധികം വിജയകരമായ ശസ്ത്രക്രിയകളും 2,300-ലധികം പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരും. , അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ആശുപത്രികൾ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തുടരുന്നു..

കൂടുതൽ വായിക്കുക..
പൂർത്തിയായി

നിങ്ങളുടെ പ്രവേശനം മുതൽ പുറത്തുകടക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണമായ സഹായം

മുറിക്കൽ

നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ

കെയർ

വ്യക്തിഗത പരിചരണം

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

ഡോക്ടറെ കുറിച്ച്

നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾ

നിയമനംബുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്