അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര

ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ

ചെയർമാൻ, അപ്പോളോ ഗ്രൂപ്പ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്

അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ സ്ഥാപക ചെയർമാനായ ഡോ. പ്രതാപ് സി റെഡ്ഡിയാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ശില്പിയായി പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രോഗികളുടെ സാമ്പത്തികവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ ലോകോത്തര ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ദയാലുവായ മനുഷ്യസ്‌നേഹിയായാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പടുത്ത സ്ഥാപനവും അദ്ദേഹം പകർന്നുനൽകിയ മൂല്യങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഇന്ത്യൻ ആരോഗ്യമേഖലയെ മാറ്റിമറിച്ച സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. അന്തർലീനമായ 'സാമൂഹിക മനഃസാക്ഷി'യുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നത് ഡോ. റെഡ്ഡിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു. അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് 1983-ൽ അതിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുകയും പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ചെലവിന്റെ പത്തിലൊന്ന് ചെലവിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യപരിപാലനം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോളോയുടെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയാണിത്, മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട യാത്രയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡോ. റെഡ്ഡിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉറച്ചുനിന്നു.

അദ്ദേഹം രൂപകല്പന ചെയ്ത ബിസിനസ്സ് മോഡൽ അന്തർലീനമായി വിപുലീകരിക്കാവുന്നതും അനുകരണീയവും സുസ്ഥിരവുമായിരുന്നു, ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയുടെ ഉദയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഡോ. റെഡ്ഡിയുടെ വീക്ഷണവും മിടുക്കും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ ആദർശവും ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി വ്യക്തികളെ മാതൃകയാക്കാനും മാതൃകയാക്കാനും അവരുടെ രോഗികളോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനും പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഡോ. റെഡ്ഡി ഇന്ത്യയുടെ വിദൂര കോണുകളിലേക്ക് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ദീപം വഹിച്ചു. എല്ലായ്‌പ്പോഴും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള അദ്ദേഹം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇൻഷുറൻസും ഉപയോഗിച്ചു. വിദൂര സീമാന്ധ്രയിലെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വി-സാറ്റ് പ്രാപ്‌ത ഗ്രാമമായ അരഗോണ്ടയിലെ ടെലിമെഡിസിൻ, നൂതന ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയുടെ ആദ്യവിജയം 'എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം' എന്ന ആശയത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നു.

ടെലിമെഡിസിൻ ഭൂമിശാസ്ത്രം പരിഗണിക്കാതെ, ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലേക്കുള്ള സാർവത്രിക പ്രവേശനത്തിനുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഡോ. റെഡ്ഡി തന്റെ ടീമിനെ നയിച്ച് ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിലായി 125 ടെലിമെഡിസിൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോളോയിൽ നിന്നുള്ള വിപ്ലവകരമായ റീച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽസ് സംരംഭത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഡോ. റെഡ്ഡിയാണ് - ലോകോത്തര ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം രണ്ടാം നിര നഗരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ ബ്ലൂപ്രിന്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം വഹിക്കുന്നു.

ഇൻഷുറൻസിലൂടെ പ്രവേശനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള അശ്രാന്തമായ അഭിഭാഷകനായ ഡോ. റെഡ്ഡി നിർബന്ധിത ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് രാജ്യത്തിന് നിർണായകമാണെന്നും രാജ്യത്തുടനീളം ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സജീവമായി പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്നും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം തന്റെ ജന്മഗ്രാമത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച നൂതന ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, പ്രതിദിനം ഒരു രൂപ ചെലവ്, ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി. ഈ പ്രോജക്റ്റ് രാജ്യത്തുടനീളം ഒന്നിലധികം രീതികളിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാമിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രിവന്റീവ് ഹെൽത്ത്‌കെയറിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഡോ. പ്രതാപ് റെഡ്ഡി, വാർഷിക ആരോഗ്യ പരിശോധന എന്ന ആശയത്തോടെ പ്രിവന്റീവ് ഹെൽത്ത്‌കെയർ ആവേശപൂർവ്വം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഒരു ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ, രോഗത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം ആശുപത്രികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഹൃദയാരോഗ്യത്തോടെ തുടരാൻ ഇന്ത്യക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നൂതന മാധ്യമങ്ങളെ വിന്യസിക്കുന്ന ഒരു ശ്രമമായ ബില്യൺ ഹാർട്ട്സ് ബീറ്റിംഗ് കാമ്പെയ്‌ൻ വിഭാവനം ചെയ്തു.

തന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തിൽ, ഡോ. റെഡ്ഡി കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാനായും ഹെൽത്ത് കെയർ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, ഫാർമ എന്നിവയിലെ കമ്മിറ്റികളുടെ ഉപദേശകനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹെൽത്ത്‌കെയർ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നാഥെൽത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിൽ ഡോ. പ്രതാപ് സി റെഡ്ഡി നിർണായകമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കൂട്ടായതും വിശ്വസനീയവുമായ ശബ്ദമായി NATHEALTH സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്തു.

നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യം എന്ന സമ്മാനം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചിന്താഗതി, ഡെലിവറി, നയരൂപീകരണം എന്നിവയിലെ മാറ്റം സുഗമമാക്കുന്നതിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തവും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ ഫോറങ്ങളിൽ ഒന്നായി NATHEALTH ഇന്ന് ഉയർന്നുവരുന്നു. അടിയന്തിര മുൻഗണനകൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പുനർനിർവചിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവരുടെ ദൗത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പങ്കാളികളുടെ സഹകരണ ശക്തി ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

മുതിർന്ന അന്താരാഷ്‌ട്ര പത്രപ്രവർത്തകനും ജീവചരിത്രകാരനും ചരിത്രകാരനുമായ പ്രണയ് ഗുപ്‌തെ രചിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസാധകരായ പെൻഗ്വിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “ഹീലർ: ഡോ. പ്രതാപ് ചന്ദ്ര റെഡ്ഡി ആൻഡ് ദി ട്രാൻസ്‌ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ” എന്ന ജീവചരിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഡോ. റെഡ്ഡിയുടെ അവിശ്വസനീയമായ യാത്ര ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സമർപ്പിത മനുഷ്യസ്‌നേഹിയായ ഡോ. റെഡ്ഡി, തടസ്സങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സഹായിച്ച സാമൂഹിക സംരംഭങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു, ഇന്ത്യയിൽ അപായ ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ വ്യാപകമായ പ്രശ്‌നത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന സേവ് എ ചൈൽഡ്സ് ഹാർട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഡോ.പ്രതാപ് സി റെഡ്ഡിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ 'പത്മവിഭൂഷൺ' ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഈ അഭിനന്ദനം, ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികവിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അശ്രാന്തപരിശ്രമത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണ്.

ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു:

 • 1991 - ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു
 • 1992 – ഹെൽത്ത് ഫിനാൻസിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ക്ഷണിച്ചു.
 • 1993 - മദർ സെന്റ് തെരേസയുടെ 'സിറ്റിസൺ ഓഫ് ദ ഇയർ' അവാർഡ്
 • 1997 – ബിസിനസ് ഇന്ത്യ —സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യയെ മാറ്റിമറിച്ച 50 പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ
 • 1998 - സമൂഹത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പരിചരണം ഒറ്റയടിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയതിനുള്ള സർ നിൽറത്തൻ സിർകാർ മെമ്മോറിയൽ ഓറേഷൻ (ജെഐഎംഎ) അവാർഡ്
 • 2000 - എഡിൻബർഗിലെ റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് സർജൻസ് ഫെല്ലോഷിപ്പ് ആഡ് ഹോമിനേം നൽകി
 • 2001 - ഏണസ്റ്റ് & യംഗ് 'ഈ വർഷത്തെ സംരംഭകൻ' അവാർഡ്
 • 2002 - ഹോസ്പിമെഡിക്ക ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെന്റ് അവാർഡ്
 • 2004 - ബിസിനസ് വികസനത്തിലെ മികവിനുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസി അവാർഡ്
 • 2005 - മാർഷൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിന്റെ 'ഏഷ്യ-പസഫിക് ബയോ ലീഡർഷിപ്പ് അവാർഡ്'
 • ഇൻഡോ – യുഎസ് സിഇഒ ഫോറത്തിലെ അംഗമായി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നിയമിച്ചു
 • 2006 - 'മോഡേൺ മെഡികെയർ എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2006', ഐസിഐസിഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വ്യവസായത്തിലെ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾക്ക്
 • 2007 - സിഐഐ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് കെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി നിയമിതനായി
 • 2009 - ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോളോ ആശുപത്രികളെ ഒരു സ്മാരക തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് നൽകി ആദരിച്ചു
 • 2010 - ഗവ. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി ഇന്ത്യ
 • റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണലിന്റെയും ഫ്രോസ്റ്റ് ആൻഡ് സള്ളിവന്റെയും ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെന്റ് അവാർഡ്
 • 2011 - FICCI യുടെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്
 • എഐഎംഎയുടെ ആജീവനാന്ത സംഭാവനയ്ക്കുള്ള അവാർഡ്
 • 2012 - അപ്പോളോ റീച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽസ് സംരംഭത്തിനായുള്ള ഇൻക്ലൂസീവ് ബിസിനസ് ഇന്നൊവേഷനിൽ G20 ചലഞ്ചിൽ അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് വിജയിച്ചു.
 • 2013 - NDTV ഇന്ത്യൻ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെന്റ് അവാർഡ്
 • ഏഷ്യൻ ബിസിനസ് ലീഡേഴ്‌സ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെന്റ് അവാർഡ്
 • CNBC TV18 ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെന്റ് അവാർഡ് 2013 ലെ ഇന്ത്യ ബിസിനസ് ലീഡേഴ്‌സ് അവാർഡുകൾ

ഒരു നിയമനം ബുക്ക് ചെയ്യുക

നിയമനംബുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്