അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര
സന്തോഷമുള്ള രോഗികൾ

1600000 +

സന്തോഷമുള്ള രോഗികൾ
പ്രത്യേകതകൾ

2300 +

വിദഗ്ദ്ധർ
ആശുപത്രി എണ്ണം

17

ആശുപത്രികൾ
ലൊക്കേഷൻ

12

ലൊക്കേഷനുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ

ഡോ. എ കെ ജയരാജ്
ഡോ.എ.കെ.ജയരാജ്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സർജറി..

യൂറോളജി..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഡോ.മധുമിധ കെ
ഡോ. മധുമിധ..

എംബിബിഎസ്, എംഡി..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

12 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഡോ. ശാരദ ശ്രീനിവാസ്
ഡോ. ശാരദ സീനിയർ.

MBBS, MRCP (PED)..

പീഡിയാട്രിക്സും നിയോൺ..

28 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ഡോ. നിരാജ് ജോഷി
ഡോ. നിരജ് ജോഷി..

MBBS, Ph.D, DLO, FAG..

ഇഎൻടി, തല, കഴുത്ത് എസ്.

8 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ഡോ. സരിത വിനോദ്
ഡോ. സരിത വിൻ..

എംബിബിഎസ്, എംഡി (നെഫ്രോളജി..

നെഫ്രോളജി..

25 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഡോ. ദൊരൈ കുമാർ ആർ
ഡോ. ദൊരൈ കുമാർ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ഓർത്തോ) ചിത്രം..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

20 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഡോ.എം സൗന്ദരം
ഡോ. എം സൗന്ദരം..

MBBS, MS, FCAEH..

ഒഫ്താൽമോളജി..

8 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ജി രവിചന്ദ്രൻ ഡോ
ഡോ. ജി രവിചന്ദ്..

MBBS, MD (Dermatolog..

ഡെർമറ്റോളജി..

34 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ശശികുമാർ മുത്തു ഡോ
ഡോ.ശശികുമാർ എം..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സർജർ..

പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി..

13 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ആദിത്യ ഷാ, ഡോ
ഡോ. ആദിത്യ ഷാ..

എംബിബിഎസ്, എംഡി, ഡിഎം (ഗാസ്ട്രോ..

ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി..

6 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ഡോ ദളപതി സദാചരൺ
ഡോ ദളപതി എസ്.

MBBS, MS, MCH..

എൻഡോക്രൈനോളജി..

18 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഡോ മീനാക്ഷി ബി
ഡോ മീനാക്ഷി ബി.

MBBS,DGO,FMAS..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഡോ. തിരുവംഗിത പ്രസാദ് ജി
ഡോ.തിരുവേങ്ങിട്ട്..

MBBS, DNB (ഓർത്തോ)..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

21 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഹേമ തരൂർ ഡോ
ഡോ. ഹേമ തരൂ..

എംബിബിഎസ്, ഡിഎൻബി (സൈക്യാട്രി..

സൈക്യാട്രി..

15 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ഡോ. സെസിലിയ മേരി മജെല്ല
ഡോ. സിസിലി മാർ..

MBBS, MD, DM..

കാർഡിയോളജി..

21 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ഡോ. സെന്തിൽ കുമാർ കെ
ഡോ. സെന്തിൽ കും..

MBBS, MS ഓർത്തോപീഡിക്..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

16 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഡോ.മീരാ രാഘവൻ
ഡോ.മീരാ രാഘവ്..

എംബിബിഎസ്, ഡിഎൻബി..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

23 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ഡോ. എ ഷൺമുഖ സുന്ദരം എം.എസ്
ഡോ. എ ഷൺമുഖ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ഓർത്തോ), എംസി..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സും ട്രാ..

18 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഡോ.ഉമാ രമേഷ്
ഡോ. ഉമാ രമേഷ്..

MBBS, DOMS, FRCS..

ഒഫ്താൽമോളജി..

33 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ഡോ.എം ബറത് കുമാർ
ഡോ. എം ബരത് കു..

MBBS, MD (INT.MED), ..

ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി..

12 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

പ്രിയ ബിശ്വകുമാർ ഡോ
ഡോ. പ്രിയ ബിശ്വ..

MBBS, DNB (PED), MNA..

പീഡിയാട്രിക്സും നിയോൺ..

21 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ഡോ രാജാ വി കൊപ്പള
ഡോ രാജാ വി കോപ്പ്..

MBBS, MD, FRCR (UK)..

വാസ്കുലർ സർജറി..

23 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ഡോ. നേഹ ഷാ
ഡോ. നേഹ ഷാ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ്..

ബാരിയാട്രിക് സർജറി..

22 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഡോ.സുന്ദരി വി
ഡോ. സുന്ദരി വി..

എംബിബിഎസ്, ഡിഎൻബി..

ഇഎൻടി..

27 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

എം.ജി.ശേക്കർ ഡോ
ഡോ. എം.ജി.ശേഖർ..

MBBS, MS, MCH(Uro), ..

യൂറോളജി..

18+ വർഷത്തെ പരിചയം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ധ്വരാഗ ഡോ
ഡോ. ധ്വരഗ..

MBBS, DGO,MS..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഡോ. മഞ്ജുശ്രീ നായിക്
ഡോ. മഞ്ജുശ്രീ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് - ജനറൽ എസ്.

കോസ്മെറ്റിക് ശസ്ത്രക്രിയ..

23+ വർഷത്തെ പരിചയം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഡോ മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ അയൂബ്
ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ..

MBBS,DNB,MRCS,DMAS,M..

എൻഡോക്രൈനോളജി..

14 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഡോ.ശീതൾ സുരേഷ്
ഡോ. ശീതൾ സുർ..

MBBS, MD, DIP (CARDI..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

23 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

മനോജ് മുത്തു ഡോ
ഡോ. മനോജ് മുത്തു..

MBBS, D. ഓർത്തോ..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

5 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

പ്രവീൺ കെ അഗർവാൾ ഡോ
ഡോ. പ്രവീൺ കെ എജി..

എംബിബിഎസ്, എംഡി..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

27 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ലതാ വിശ്വനാഥൻ ഡോ
ഡോ. ലത വിശ്വ..

MBBS, DCH, DNB(PED),..

പീഡിയാട്രിക്സും നിയോൺ..

16 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

സുധാകർ വില്യംസ് ഡോ
ഡോ. സുധാകർ വി..

എംബിബിഎസ്, ഡി ഓർത്തോ, ഡിപ്...

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

34 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ആദിത്യ ഷാ, ഡോ
ഡോ. ആദിത്യ ഷാ..

എംബിബിഎസ്, എംഡി, ഡിഎം (ഗാസ്ട്രോ..

ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി..

5 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഡോ.സുഭാഷിണി മോഹൻ
ഡോ. സുഭാഷിണി..

MBBS,MD,DVL(2009-201..

ഡെർമറ്റോളജി..

5 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ടി രാംകുമാർ ഡോ
ഡോ. ടി രാംകുമാർ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

17 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഫാത്തിമ ഹൈദർ ഡോ
ഡോ. ഫാത്തിമ ഹൈദ്..

MBBS, Dip. കുട്ടി ഹീ..

പീഡിയാട്രിക്സും നിയോൺ..

25 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ഡോ.ആർ ജയഗണേഷ്
ഡോ. ആർ ജയഗണേസ്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് - ജനറൽ എസ്.

യൂറോളജി..

35 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ഡോ. മൈഥിലി രാജഗോപാൽ
ഡോ. മൈഥിലി രാജ്..

DNB (PED), MRCP (UK)..

പീഡിയാട്രിക്സും നിയോൺ..

28 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഡോ. രാമാനുജം എസ്
ഡോ. രാമാനുജം എസ്.

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

ന്യൂറോളജിയും ന്യൂറോയും..

18 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

രാജശേഖർ എം.കെ.
ഡോ. രാജശേഖർ എം.

MBBS,DLO.,MS(ENT)..

ഇഎൻടി, തല, കഴുത്ത് എസ്.

30 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ഡോ. ശ്രീവത്സ എ
ഡോ. ശ്രീവത്സ എ..

MBBS, MD (GEN. MEDIC..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

20 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

അശോക് രംഗരാജൻ ഡോ
ഡോ. അശോക് രംഗ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ഒഫ്താൽ), ..

ഒഫ്താൽമോളജി..

20 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ഡോ. രബീന്ദർ ബോവാസ്
ഡോ. രബീന്ദർ ബോ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സർ..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

32 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

വിജിനേഷ് തനിക്കൈവാസൻ ഡോ
ഡോ. വിഗിനേഷ് ത്..

എംബിബിഎസ്, എംഡി (ജനറൽ മി..

കാർഡിയോളജി..

8 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

പി.ജി സുന്ദരരാമൻ ഡോ
ഡോ.പി.ജി.സുന്ദര..

MBBS, MD, DM..

എൻഡോക്രൈനോളജി..

36 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

ഡോ.ചന്ദ്രശേഖർ ചാണ്ഡിൽയ
ഡോ. ചന്ദ്രശേഖ്..

MD, FRCP(GLAS), FCIP..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

38 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

കാർത്തിക് ബാബു നടരാജൻ ഡോ
ഡോ. കാർത്തിക് ബാബ്..

MBBS,MD, DNB..

വേദന മാനേജ്മെന്റ്..

13 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

വസീം അഹമ്മദ് ഡോ
ഡോ. വസീം അഹ്മെ..

MBBS, PG Dip.Family ..

ജെറിയാട്രിക് മെഡിസിൻ..

8 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-എംആർസി നഗർ

സ്വപ്ന കെ മാർഡി ഡോ
ഡോക്ടർ സ്വപ്ന കെ മാർ..

MBBS, DNB (Opthal)..

ഒഫ്താൽമോളജി..

30 വർഷത്തെ അനുഭവം

ചെന്നൈ-ആൽവാർപേട്ട്

ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ

അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയുടെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയിൽ മാത്രമായി നടത്തുന്ന വളരെ സവിശേഷവും അസാധാരണവുമായ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, വിപുലമായ ശസ്ത്രക്രിയാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സംസാരിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സംസാരിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ

കണ്പോളര് ശസ്ത്രക്രിയ
പൊതുവായ

കണ്പോളര് ശസ്ത്രക്രിയ

ബ്ലെഫറോപ്ലാസ്റ്റി, പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് കണ്പോളകളുടെ ശസ്ത്രക്രിയ, r

സ്തനതിന്റ വലിപ്പ വർദ്ധന
പൊതുവായ

സ്തനതിന്റ വലിപ്പ വർദ്ധന

വലിപ്പം കൂട്ടുകയും സ്ത്രീയുടെ സ്തനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു

നിങ്ങളുടെ മൂത്രസഞ്ചി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള 10 നുറുങ്ങുകൾ
പൊതുവായ

നിങ്ങളുടെ മൂത്രസഞ്ചി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള 10 നുറുങ്ങുകൾ

ആളുകൾ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ മൂത്രാശയ ആരോഗ്യം, എന്നാൽ ഈവ്

അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയെക്കുറിച്ച്

ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന നിലയിൽ, അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ഒരു വലിയ ആശുപത്രിയുടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളോടും കൂടിയതും എന്നാൽ സൗഹൃദപരവും കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ സൌകര്യത്തിൽ വിദഗ്ധവും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മെ അദ്വിതീയമാക്കുന്നത്.

ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഡൽഹി, ഗുരുഗ്രാം, ഗ്വാളിയോർ, ഹൈദരാബാദ്, ജയ്പൂർ, കാൺപൂർ, മുംബൈ, നോയിഡ, പട്‌ന, പൂനെ എന്നീ 17 നഗരങ്ങളിലായി 12 കേന്ദ്രങ്ങൾ, മികച്ച ക്ലിനിക്കൽ ഫലങ്ങളോടെ 2,50,000-ത്തിലധികം വിജയകരമായ ശസ്ത്രക്രിയകളും 2,300-ലധികം പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരും. , അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ആശുപത്രികൾ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തുടരുന്നു..

കൂടുതൽ വായിക്കുക..
പൂർത്തിയായി

നിങ്ങളുടെ പ്രവേശനം മുതൽ പുറത്തുകടക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണമായ സഹായം

മുറിക്കൽ

നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ

കെയർ

വ്യക്തിഗത പരിചരണം

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

ഡോക്ടറെ കുറിച്ച്

നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾ

നിയമനംബുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്